Zloženie výboru na základe výsledkov volieb SSRL v roku 2015

na volebné obdobie 2015- 2019

Predsedníctvo SSRL

Prezident

 • MUDr. Viliam Vadrna

Vedecký sekretár

 • MUDr. Beata Havelková, MPH,

Členovia výboru

 • Mgr. Iveta Holubčíková
 • MUDr. Vladimíra Kováčová
 • MUDr. František Podivinský, CSc.
 • MUDr. Dagmar Zlinská
 • MUDr. Emília Támová, MPH
 • Doc.PharmDr. Tomáš Tesař
 • MUDr. Jaroslav Sadloň

Dozorná rada

 • MUDr. Ingrid Dúbravová , predseda
 • MUDr. Violeta Pisarčíková
 • MUDr. Štefan Machay