Dnes má meniny : Michal(a) zajtra : Jarolím

Vážené kolegyne a kolegovia, milí návštevníci

Vítam Vás na stránkach Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva ( SSRL), ktorá je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti a vznikla v roku 1996 .

Začíname internetovú éru našej spoločnosti v snahe zlepšiť informovanosť nielen revíznych lekárov a farmaceutov , ale aj odbornej verejnosti. Sme odborná spoločnosť , ktorá je síce malá počtom členov (150 ), ale nie nevýznamná.

Nový výbor prebral štafetu od predchádzajúceho októbri 2011. Našou snahou je prehĺbiť podiel odbornej spoločnosti na vzdelávaní nielen členov spoločnosti, revíznych lekárov a revíznych farmaceutov , ale aj ostatných revíznych pracovníkov. Od roku 1996 organizujeme každoročne konferenciu revízneho lekárstva , posledné roky aj s inými odbornými spoločnosťami ( onkologickou, diabetologickou ) . Posledné tri roky sa podieľame na Akadémii revízneho lekárstva , kde zabezpečujeme vzdelávanie revíznych lekárov v medicínskych odboroch za účasti mnohých významných odborníkov na témy hypertenzia, diabetológia , imunológia - alergológia, dialýzy ). Spolupracujeme s Českou spoločnosťou revízního lékařství JEP.

Revízni lekári a revízni farmaceuti vykonávajú kontrolu účelného a hospodárneho vynakladania verejných prostriedkov zdravotného poistenia, rozsahu a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti . Náplňou odboru je najmä revízna činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, lekárenskej a SVLZ. Ďalej vykonáva revízny lekár schvaľovaciu a povoľovaciu činnosť v rozsahu zákona, ako aj konzultačnú a poradenskú pre poskytovateľov aj poistencov.

Revízne lekárstvo je neoddeliteľnou súčasťou medicínskych odborov, pretože revízni lekári musia mať pri kontrole poskytovateľov znalosti z diagnostiky a liečby ochorení vo všetkých medicínskych odboroch. Revízny lekár by sa mal neustále vzdelávať nielen v medicínskych odboroch, ale prehlbovať si vedomosti aj v právnych a ekonomických oblastiach.

Odborná spoločnosť má ambíciu spolupracovať na novom spôsobe kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti , po zavedení systému DRG na Slovensku , ako aj zvyšovať akceptáciu postavenia revíznych lekárov v povedomí zdravotníkov a verejnosti a svojím odborným potenciálom prispievať naďalej na vzdelávaní a legislatívnych zmenách. Očakávame že , v najbližšom období, bude zavedenie DRG systému znamenať podstatnú zmenu v systéme práce revízneho lekára.

Aby sme tieto úlohy mohli plniť, potrebujeme v našej odbornej spoločnosti ďalších členov, ochotných aktívne pracovať. Veríme, že Vaše podnety a návštevy nás budú povzbudzovať k vzájomnej spolupráci.

S úctou

MUDr. Viliam Vadrna

Prezident SSRL